Γραφιστική εργασία στο Photoshop. Παραλλαγές στο ίδιο θέμα με χρήση των εργαλείων της επιλογής filter. 
Ορισμένες από τις παραλλαγές, βέβαια, δεν βελτιώνουν την ποιότητα του έργου, αλλά παρουσιάζονται μόνο και μόνο για να καταδειχτούν  όλες οι πιθανές δυνατότητες.

Advertisements