Μια γραφιστική εργασία μου! Η εργασία είναι, σχεδόν, εξ ολοκλήρου δουλεμένη στον υπολογιστή. Λέω ¨σχεδόν¨, διότι υπάρχει ένα μικρό κομμάτι, που είναι φωτογραφία ζωγραφικού πίνακα, που έγινε με πινέλα και λάδια σε καμβά.
Advertisements