Υπάρχει ένα άλλο ιστολόγιο που έγινε λίγο πριν το παρόν. Έγινε βιαστικά! Λέω βιαστικά, διότι έσπευσα να το δημιουργήσω πριν την κατάργηση του αρχικού ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΤΡΟΝ που το φιλοξενούσε το windowsLive.com. Πράγματι, το παρόν ιστολόγιο είναι , όπως είπα και σε προηγούμενη ανάρτηση, «εκ μεταφοράς».
Η windowsLive.com αποφάσισε κάποια στιγμή να καταργήσει τα ιστολόγια των χρηστών της. Το ανακοίνωσε στους χρήστες και τους υπέδειξε ως μελλοντικό χώρο φιλοξενίας τους την WordPress! Έδωσε προθεσμία κι ανακοίνωσε μια ημερομηνία κατά την οποία με μήνυμα θα γνωστοποιούσε στους χρήστες και το τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η μεταφορά.
Ε, εγώ βιάστηκα κι έκαμα εξαγωγή του ιστολογίου μου νωρίτερα. Όταν ήρθε η ανακοίνωση από την windowsLive.com …έχοντας ξεχάσει για τη μεταφορά πού είχα κάμει, την ξαναέκαμα.
Έτσι έχω δυο! Το ένα εδώ και το άλλο στη διεύθυνση:

https://antonisgiagkos.wordpress.com/

ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Μερικά από τα έργα μου στο χώρο που εργάζομαι.

Advertisements