ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
Προσωπογραφία στον υπολογιστή.
Μια προσωπογραφία στον υπολογιστή ( στο πρόγραμμα του φωτοσοπ) γίνεται με σχετική ευκολία αν ξέρεις να χρησιμοποιείς όλα τα εργαλεία του προγράμματος.
Εγώ, βέβαια, επειδή δεν είμαι απόλυτα γνώστης της αποτελεσματικής χρήσης αυτών των εργαλειακών διευκολύνσεων, το έφτιαξα όπως ξέρω και στη συμβατική ζωγραφική.
Απλώς γλίτωσα το πλύσιμο των πινέλων και τη μυρουδιά του διαλυτικού.
Advertisements