ΚΥΜΑ ΣΤΟ ΛΙΟΓΕΡΜΑ
Δεν είναι ένα αριστούργημα, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση
για όσους θέλουν να δοκιμάσουν 
το ζωγραφικό τους ταλέντο στο φωτοσόπ.
Advertisements