Η ΘΕΛΗΣΗ
Ένα απλό σκίτσο με λίγη φωτοσκίαση και χρώμα ανεπαίσθητα καθοριστικό.
Πρώτα σχεδιάστηκε στο  sketsbook με  αμφιπλευρική συμμετρία ως προς τον κάθετο άξονα του προσώπου κι ύστερα μεταφέρθηκε στο Photoshop για τα υπόλοιπα.
Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά είναι μια σπουδή, που σου επιτρέπει να μυηθείς στο σχέδιο και τη φωτοσκίαση, έστω αυτή την ελάχιστη αλλά καθοριστική για την παραπέρα εξέλιξη του έργου, και την εκφραστικότητα του χαρακτήρα της φιγούρας.
Advertisements