Φρούτα

Μια ζωγραφιά με έντονο κοντραστ!

Ελαιογραφία σε μουσαμά 60Χ80 εκατοστά.
Έργο του Αντώνη Γιάγκου.

Blogged with the Flock Browser
Advertisements