Μερικοί από τους πίνακές μου. Ελαιογραφίες σε μουσαμά.

Posted by Picasa
Advertisements